Reportage 2014

Vill du se 2012 års utflykter och reportage klickar du här!
Vill du se 2013 års utflykter och reportage klickar du här!
Vill du se 2014 års utflykter och reportage klickar du här!Vill du se 2015 års utflykter och reportage klickar du här!Vill du se 2016-17 års utflykter och reportage klickar du här!Vill du se 2018 års utflykter och reportage klickar du här.


BILDVISNING FÅGLAR/NATUR
Av Torbjörn Arvidsson

Årets sista aktivitet i föreningen - var bildvisning fåglar/natur.

Anlitad - för tredje gången var den så populära och duktiga
naturfotografen Torbjörn Arvidsson från Örebro.

VILKA BILDER !! Hördes från flera håll - under visningen.Som
ägde rum vid HOK-Stugan den 19 november.

De flesta bilderna - var förstås fågelbilder. Men också många fina
naturbilder från Torbjörns resa i Nordnorge.

Trots att många hade naturliga förhinder - som skiftjobb mm - så
hade 44 personer kommit till träffen.

Efter drygt två timmar - inkl fikapaus - tror jag alla gick hem med
fantastiska "föggelbilder" i minnet.

Torbjörn visade inte bara bilderna!
Han informerade också "när-var-hur"!

Många "fågelvänner" hade kommit för tredje gången !

"Arbetsdag" stod det på schemat !

Måndagen den 15 sept 16:00

Och vi samlades vid fågeltornet i Hammarn ! Vi - Maaike Schous, Peter Carlsson, Anders Johansson, Erkki Sutinen och undertecknad.

Det blev en ny spång över "surhålet"! Det blev halkskydd (nät) i trappstegen. Och läckaget i taket blev tätat.

Nils H !
Här - "klätterapan" Peter - uppe på taket o tätar !


Här monterar Peter upp en slaguggleholk.
I vårt höstprogram - stod det ...

HOLKUPPSÄTTNING Sönd 7 sept.

Vi möttes - på söndag morron - med holkar, stege, rep, hammare, spik, kaffe mm.

Vi -det var - Maaike Schous, Anna Löfgren, Bosse Jansson, Peter Carlsson, Erkki Sutinen och undertecknad.

Platserna blev denna gång - Vinerhöjden och Svanvikshöjden.

Nils H !

PROJEKT LANKÄLVEN!

Ett av föreningens projekt under sommaren - har varit - att inventera fågellivet vid Lankälven. Antal arter som häckar intill och efter älven.

Vid några tillfällen har vi - etappvis gått från sjön Grängen och norrut. Till i höjd med vägen till Kindla. Ca 40 olika arter har noterats. Några arter är - drillsnäppa, skogssnäppa, morkulla, forsärla, tjäder, duvhök, kungsfågel m.fl. Projektet är delvis i samarbete med Studiefrämjandet.


Intill älven hittade vi den här enorma tallen. Som tydligen klarat sig under flera avverkningsperioder. Vi uppskattade åldern till mellan 250-300 år.


Kafferast blev det förstås - ett par gånger vid varje tillfälle. Här - Karin o Peter tar sig en tår !Utflykt den den 13 juni ! På nattskärrelyssning ! Till Nittälvsdalen !


Vi var 10 medlemmar - som sent på fredagskvällen åkte ut för att lyssna efter nattskärra. Första stoppet - blev det fika och mygghuva på ! Fikarasten
slutade med - ett häftigt "mygg o knott-krig" ! Vi försökte röka bort våra "fiender" (bilden) ! Gissa om vi lyckades ?!
Men trots "knotteländet" blev det ändå lyckat ! Vi fick höra 3 nattskärror 1 pärluggla och några morkullor.
Nils H !


UTFLYKT TILL ASKÖVIKEN DEN 6 JUNI !


Först spanade vi i vassbältet ! Där vi bl.a. hörde sävsångare och rörsångare. En orädd enkelbeckasin "poserade" villigt på nära håll !


Enkelbeckasin !

Redan kl 5 på lördagmorron åkte vi (Lena Svensson, Maria Flykt, Jan Larsson, Gunde Persson och undertecknad) - med Asköviken som mål.

Utanför Västerås mötte Anders Fredriksson upp ! (Anders - som nu bor i Västerås). Anders guidade oss sedan fram till "fågelreservatet" !

I soligt och fint väder med 24 grader blev det en lyckad skådning ! Vi kunde räkna in 66 olika arter. Höjdaren var nog - att på nåra håll - se häckningen av
ca 20 dvärgmåsar och ca 10 svarttärnor ! Nils H!


Vi flyttade till det stora fågeltornet ! Och Anders har här spanat in några dvärgmåsar !


FÅGELEXKURSION TILL ÖLAND

Vi var 14 medlemmar - som under Kristi himmelfärdshelgen (28/5 - 1/6) besökte Öland i syfte att "skåda" fågel.

Det var - Bo Jansson, Carl Magnus Svahn,(ny medl.), Elna och Anders Johansson, Gunnel och Lars-Göran Loré, Jan Larsson, Karin och Peter Bergh, Lena Svensson, Lena och Aulis Syväjärvi, Maria Flykt samt undertecknad.

Elna och Anders hade egen bil och husvagn. Bodde då vid Ås Camping. Övriga bodde i år vid Kärra,(ca 15 min från södra udden). Bosse bodde i sin "specialtillverkade lilla husbil" utanför "vårt" hus.

De flesta i "gänget" steg upp kl 04.00 varje morron. För att vara på södra udden för 05.00. Några hade "sovmorron" och kom ett par timmar senare.

Nästan varje dag blev det "skådning" på udden fram till niotiden. Därefter drog vi vidare till olika "fågellokaler" som - Beijershamn, Västerstadsviken, Södra o Norra Lunden, Görans Dämme, Seby Läge med flera.

Under de fyra dagarna vi "spanade" runt. Kunde vi räkna in ca 135 arter. (Några i "gänget" såg eller hörde förstås inte alla).De mest spännande arterna var - vitnäbbad islom, biätare, halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare, röd glada, brun glada, höksångare, lundsångare, skräntärna, kentsk tärna, småtärna, kustlabb mm. /Nils H !


Vid Norra Lunden. Vi kollar in halsbandsflugsnappare. Här hörde vi också mindre flugsnappare. Och några hörde även - den så svårsedda sommargyllingen.

 


Halsbandsflugsnappare,(hane), med sitt bohål.


Södra udden - med strandskata och ca 20-tal kärrsnäppor.


Gravänder vid Västerstadsviken. Där vi även såg silvertärna och småtärna.


Kikarspaning från Södralundstornet - över Schäferiängarna. Aulis hade spanat in 2 st rödspovar - som han visar Bosse. Karin och Peter kollar på nyss tagna bilder på en törnskata.


Fikapaus vid Görans Dämme. Där vi såg bl.a. svarttärnor, årta mm.


Strandskata plus 3 st skustsnäppor vid Södra udden.


Skärfläcka och rödbena vid Beijershamn. Där vi också såg flera spännande vadare,bl.a. myrsnäppor.


En höksångare hade fångats i nätet och ringmärkts. Visas här upp inför många "skådare"


En vitnäbbad islom - kom lågt över Södra udden - nästan rakt över oss. Här - "kryssad o klar" !


En tradition - har det blivit - att sista kvällen gemensamt äta en god middag. Här - i det lilla stenhuset, där några av oss bodde.FÅGELEXKURSION TILL OSET/KVISMAREN 17 MAJ !

Klockan var 06.00 när vi åkte från Hällefors ! Det var - Elise Stolpe, Kajsa-Lena Jonsson, Lars-Göran Lorè, Lena Svensson och undertecknad.
Carl Magnus Svahn mötte upp i Kärvingeborn. Och Gunde Persson mötte upp vid Oset.

Direkt vi klev ur bilarna vid Oset möttes vi av sång från två näktergalar. Efter bara några minuter kunde vi lyssna till två "skönsjungande" rosenfinkar.
Straxt därefter fick vi på nära håll höra två gräshoppsångare.

Fikapaus vid Oset, Fågeludden. Till musik/sång av sävsångaren !

Spännande fåglar - avlöste varandra ! Bara en halvtimme hade gått - när det mitt framför oss - i en buske - satt en göktyta.
Ja turen höll i sig ! Efter att ha gått några hundra meter, kunde vi på nära håll se och höra den så sällsynta pungmesen.
Ytterligare arter som här "kryssades" med speciell känsla var - svarthakedopping, årta, rörhöna, svartsnäppa, brushane, strandskata mm.


Vid Åslaholmen kunde vi på nåra håll "skåda" några skäggmesar ! Här - fr v - Kajsa-Lena, Elise och Lena.


Rödbena ! Vid Rosenbergsstugan !


Vid Kvismaren/Åslaholmen kunde vi senare fylla på med flera fina obs. De mest spännande här var - skäggmes, rördrom, trastsångare,
rörsångare, sävsångare mm. Sammanlagt noterade vi 73 olika arter på "krysslisten" !
Nils H !


UTFLYKT TILL GRYTHYTTEVIKEN!
- Det var rubriken som var föreningens första utflykt i vår- o sommarprogrammet.

Skådandet började "mitt i" viken !!

Det var rubriken ! Som var föreningens första utflykt i vår- o sommarprogrammet. Söndagen den 6 april samlades vi - som vanligt kl 07:00

Till en början var vi sju "skådare". Vid Grythytteviken slöt ytterligare tre upp. Skådandet började "mitt i" viken med - sädesärla, strömstare,
och två mindre hackspett. Sedan - nästan två timmar vid nya tornet (det västra). Det mest spännande här - var tre enkelbeckasiner,
två krickor, trädkrypare, taltrast mm. Därefter - tillbaka till "mitt i" viken. Brasa (som värmde "gött") och korvgrillning,(som "smaka gött").

Sen letade vi forsärla. Men hitta ingen !!

Vid lunchtiden bröt vi upp. Då hade Karin noterat
35 arter i protokollet.

INVENTERING VINTERFÅGLAR - Talgoxen dominerade även i år
15 Febr.Ungefär vid samma tidsperiod - har Föreningen under många år inventerat vinterfåglar inom Hällefors tätort.
Vi hade delat upp tätorten i sex områden. Och vi var nio medlemmar som gick runt och räknade . Ungefär inom samma område som tidigare år.
Förutsättningarna var inte de bästa. För det var snöstorm nästan hela dagen.

Resultatet var ändå ganska bra. Vi räknade in 1.349 fåglar, varav 24 olika arter.
Liksom tidigare år var det flest talgoxar med 358 st. Därefter grönfink 181 st, kaja 172 st, blåmes 132 st, skata 132 st, domherre 71 st, pilfink 42 st, o.s.v.

Utöver de vanligaste arterna - kunde vi räkna in - 1 st snösiska, 1 st bofink, 1 st björktrast och 2 st fasaner.

Nils H !


SKOGSFÅGEL och HACKSPETT
Sönd 9 febr.

Så stod det i vinterprogrammet.

Trots snöyra med blötsnö hade 12 "modiga fågelvännar" samlats till dagens utflykt.

Eftersom det redan vid niotiden kommit drygt 1 dm snö. beslöt vi att undvika de mindre skogsbilvägarna.
Vi drog därför norrut mot Sävsjön. Till Silken. Vidare söderut förbi Stora Uvberget.
Och helt oplanerat - var vi snart i Nittälvsdalen ! (Vi skulle ju undvika de mindre vägarna) Javisst !!

Nu började det dra i "kaffetarmen" ! Så vid Kolbron blev det en välkommen brasa, kaffe och korvgrillning,(som föreningen stod för).

Oron började stiga ! För här o nu - var det mer snö än tidigare. Bilarna började gå med underredet i snön.
"Bäva månde" för de branta backarna upp mot L:a Havsjön.

Och oron var befogad ! För i den brantaste backen fastnade två av våra bilar i snön.
Men - med gemensamma handkrafter var vi snart på fast mark.

Fåglarna var nog lite "klyftigare" är oss. Satt säkert och kurade i någon tätning.
Trots oväder med snöyra - kunde vi ändå räkna in 12 orrar, en tjädertupp, plus en stackars "woodpecker".


Vid Kolbron intill Nittälven blev det en välkommen brasa , kaffe och korvgrillning


Nils H !


FÖRENINGENS ÅRSMÖTE !

Årsmötet avhölls i Folkets Hus måndagen den 20 januari. 20 medlemmar hade hörsammat inbjudan. Vilket får anses som en bra uppslutning.

Mötet öppnades med att - en tyst minut hölls för hedersmedlemmen Mats Trillkott -som har "gått ur tiden".

Till ordf för mötet - valdes Bo Jansson. Och mötet avhandlades planenligt på ca 30 minuter. Samtliga som var i tur att avgå inom styrelsen omvaldes.
Därmed har styrelsen samt övriga uppdrag samma utseende som tidigare.

Karin hade fixat och dukat upp kaffe, bröd, smörgås mm. (Bra gjort). Och fikapaus företogs som föreningen (Karin) bjöd på.


Därefter tog Lars Jansson över och visade natur - och fågelbilder. Vilket uppskattades med en välförtjänst applåd.

Efter ca tvåochenhalv timme plockade vi ihop våra "pinaler" och drog mot andra "uppdrag".

Nils H !


ARTRACE DEN 11 JANUARI !

För andra året i rad - var vi med i Västmanlands Ornitologiska
Förenings "artrace".

Artracet är en "lagtävling" inom Västmanland.
Laget skall räkna in så många arter som möjligt
under dagen fram till kl 15.00
(Bara inom kommunen räknas).

Vårt lag bestod av: Karin och Peter Bergh, Maria Flykt,
Jan Larsson, Bo Jansson, Erkki Sutinen, Maaike Schous
och undertecknad.

Vi samlades kl 07.00. Startade i Sikfors, Skogahult.
Vidare till Limbergsfallet - Björkhult - Kvarnåsen - Kastenshult.
Och vid Kaststenshult blev det en välkommen brasa
och korvgrillning.
"Letandet" eller skådandet gick sedan via Svanvik, Hällefors,
V:a Gäddsjön, Grythyttan och när klockan "slog" 15.00
stod vi några km norr om Älvestorp.


Rast - med brasa och korvgrillning
vid Kastenshult !

Trots snöyra hela fm kunde vi räkna in 33 olika arter. De mest spännande arterna var - fjällvråk, hökuggla, sparvuggla, varfågel och storskrake.

Nils H !