Reportage 2016-17
Vill du se 2012 års utflykter och reportage klickar du här!
Vill du se 2013 års utflykter och reportage klickar du här!
Vill du se 2014 års utflykter och reportage klickar du här!Vill du se 2015 års utflykter och reportage klickar du här!Vill du se 2016-17 års utflykter och reportage klickar du här!Vill du se 2018 års utflykter och reportage klickar du här.

ÅRETS ÖLANDS - EXKURSION !

Onsdagen den 24 maj drog vi - 14 st glada förväntansfulla "skådare mot Öland.
Framme under kvällen - packade vi in hos Erik Nordbergs "Bird Nest" i Näsby.


Varje morron vid fem - var det skådning på södra udden. Här i Lunden såg/hörde vi bl a halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare och sommargylling

Rutinerna - var att varje morron vara på södra udden kl 05:00.
För att sedan under dagen besöka olika fågellokaler på södra Öland.


En sydnäktergal ringmärktes vid Fågelstationen och visades upp.

En lyckad resa blev det på alla sätt o vis! Inte en regndroppe, lagom varmt och lagom vind. Och jättemånga fågelarter kunde vi "hägna" in ! Vi såg och/eller hörde inte mindre än 145 olika arter. (Alla kanske inte såg alla arter - men sammantaget blev det så).
Många ovanliga arter blev det också ! Såsom sommargylling, skedstork, sydnäktergal, mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare, ängshök, röd glada, brunglada, smalnäbbad simsnäppa, havssula m.m.


Några i "gänget" - hade turen att få "kryssa" den ovanliga näktergalen.

Mycket nöjda och glada - drog vi hemåt på söndag fm (28:e) mot mer vanliga "föggler" !

Nils Hultman


UTFLYKT TILL BJÖRSKOGSNÄS I MAJ !


För det mesta står vi här på kullen straxt norr om Nymansgården.Den mindre hackspetten jobbade med sitt bo i björkstubben.

En tradition är det - att varje år i maj vara på Björskogsnäs - och räkna in så många fågelarter som möjligt.
Denna gång räknade vi in 43 olika arter. Bl. a. småspov och mindre hackspett!

Nils H.


Utflykt till Grosshamn, Västkusten 4 maj !

Höjdpunkter här var - en ung havssula, flera tobisgrisslor, strandpipare och ringmärkning vid "Fågelstationen"!


En nyanländ buskskvätta har fått en "ring" Och straxt utanför "Gömslet"poserade - en strandskata


Fikapaus - utanför "Gömslet"

Nils H.


Onsdag kväll den 3 maj
- gick vi ut med en av "fågelcirklarna" till Knuthöjdsmossen


Smålommarna var förstås det mest spännande !
Men grönbena och skogssnäppa var också intressant !


Fikapaus vid mossens vändpunkt

Nils H.


KVISMAREN-OSET - 1/5 !
Så stod det i "sommarprogrammet"!

Så - kl 06:00 drog vi - 15 medlemmar mot Örebro! Första stoppet blev en två-timmarsrunda vid Oset!
Några spännande arter där - var mindre strandpipare, brushane, svarthakedopping, skedand m fl.


Vid Åslaholmen - fick flera av deltagarna nya "kryss" !

Nästa stopp - blev vid Rysjön, Kvismaren. Här blev det lite mer spännande. Vi såg nu - en stäpphök som bråkade
lite med en brun kärrhök. Dessutom - gluttsnäppa, dvärgmås, gråhakedopping, havsörn m fl.

Och sista stoppet - blev vid Åslaholmen, Kvismaren. Här blev det ännu mer spännande. Vi spanade in en brunglada -
som "bråkade" med fyra bruna kärrhökar. Sedan kollade vi in en pungmes infärd med att bygga sitt speciella bo.

Och - här höll pungmesen på med sitt speciella bobygge !

Och - till allas glädje - kunde vi åt ena hållet höra en rördrom, samtidigt som vi lyssnade på en vattenrall åt andra hållet.
Som "pricken över i" avslutades dagen med en förbiflygande lärkfalk !

Nils Hultman

UTFLYKT TILL HÄLLESKOGSBRÄNNAN 9 APRIL 2017!

14 st förväntansfulla medlemmar hade mött upp kl 06:00 vid samlingsplatsen. För en exkursion till Hälleskogsbrännan.
Färden gick via Skinnskatteberg. Och eftersom där hade rapporterats en brandkronad kungsfågel - så åkte vi in där - för att ev få se fågeln.
Men - efter en halvtimme utan resultat. Bestämde vi att göra ett nytt försök på vägen hem.
Framme vid "Brännan" åkte ryggsäckarna fram och det blev fika!


Fikarast nr två "satt fint" - vid Björktjärnen....

Sedan blev det några rundor på en del av de markerade vägarna!
MEN - de förväntade fåglarna -såsom den "tretåiga" med flera - lyste med sin frånvaro. Dåligt med "rovis" var det också.


En - av järnsparvarna visade upp sig fint - för alla...

Flera av deltagarna tyckteändå det var spännande med ovanligt många järnsparvar.
"Brännan" räddade dock oss - när Maria och Jan upptäckte en fin SJÖORREHANE i L. Vallsjön.

Resans "höjdare" blev ändå den brandkronade kungsfågeln - som vi såg i Skinnskatteberg - på vägen hem.

Nils H


ÅRSMÖTET 2017 !

Avhandlades i Hällefors Folkets Hus - måndagen den 6 februari !

Som vanligt välbesökt. 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Som mötesordförande - valdes Kjell Larsson, som höll i klubban med "bravur".
Såväl - verksamhetsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse och ansvarsfrihet godkändes enhälligt.

På frågan - fastställdes medlemsavgiften oförändrad för 2018.
D.v.s. 100:- för enskild och 125:- för familj.

Önskemål kom upp - att på något sätt öka ungdomsverksamheten. Och styrelsen fick i uppdrag att se vad som kan göras.

Efter mötet - bjöds de närvarande på fika.

Därefter tog Aulis Syväjärvi över, genom att visa bilder och berätta från en resa i Skottland. Där Aulis och Lena hade besökt ett
uggle- och fiskgjusecenter !

Nils H


2016
UTFLYKT TILL HÄLLESKOGSBRÄNNAN !

Enligt flera önskemål - blev första utflykten på höstprogrammet till Hälleskogsbrännan.
Ett naturreservat på 6.400 ha straxt öster om Virsbo. Naturreservatet bildades efter den stora skogsbranden 2014.


Första fikarasten - efter en dryg timme!

Vi var 12 medlemmar som besökte området. Vår förhoppning var bl a att få se den tretåiga hackspetten.

Den för flera - efterlängtade "spetten" !


OCH VISST ! Efter ett par timmars vandring - så skrek Maria till - DÄR SITTER DEN !!!
Gissa - om det blev lite uppståndelse - eftersom det var 7 st i gruppen som aldrig tidigare sett tretåig hackspett !

Utöver "spetten" såg vi flera spännande rovfåglar. Bl a bivråk, duvhök och brun- o blå kärrhök.


Lunchdags - vid stora parkeringen - "satt fint" !

Nils H !!

 


ÅRSMÖTE 25 JANUARI !

Trots Idrottsgalan på TV - hade 25 medlemmar kommit!
Till - att sitta ordf på dagens möte - valdes Bosse Jansson.

Nytt ang styrelsen är - att Maria Flykt gick upp som ordinarie ledamot.
Nyval blev det genom - att Leena Zander går in som ledamot och Ann Larsson blir suppleant.
Leena och Ann ersätter därmed Max Widman och Anders Johansson som båda avsagt sig.

Beslöts - enligt styrelsens förslag - att hålla medlemsavgiften oförändrad till 2017. D.v.s 100:- för enskild medlem och 125:- för familj.
Bl.a. beslöts också - att göra vissa ändringar i stadgarna till kommande år.
Efter mötesförhandlingarna - bjöds alla på fika.


Dagens gäst var Roland Thuvander som efter fikat informerade om - hur manpå bästa sätt rapporterar in fåglar på nya artportalen.
Samt pratade lite omkring vitryggig hackspett.

Nils H !