Björskogsnäs

Grythytteviken

Hanmarn

Jordan

Kindla

Klockarbäcken

Knuthöjsmossen

Murstensdalen

Römyren

Hammarmossen

Dammossen - Orrkojan

 

Lokalerna är hämtade från Fågellokaler i Västmanland, utgiven 1999 av Västmanlands ornitologiska förening.

Till Början!

Till Början!

Till Början!

Till Början!

Till Början!

Till Början!

Till Början!

Till Början!

Till Början!

Till Början!

Till Början!
Till Början!