Orrkojan på Dammossen


Foto Nils Hultman


Orre vid Orrkojan April 2017. Foto Nils Hultman

Efter beslut har föreningen tillverkat en ny "orrkoja" ute på Dammsmossen. "Byggmästere" har varit Bo Jansson med lite hjälp av Sven-Gunnar Bergström.


"Kojan" kördes ut på Dammossen, väster Silvergruvan med hjälp av Bertil Andersson (Mickes Skog&Trädgård) och hans bandade 4-hjuling med släde.


Tisdagen den 28 februari blev uppdraget utfört av Bertil Andersson, Bo Jansson, Sven-Gunnar Bergström, Ove Gustavsson och undertecknad.

Nils H

 

 


"Kojan" kan användas av föreningens medlemmar efter bokning hos Bo Jansson tel. 070-6914478,
(reserv Sven-Gunnar tel 070-6813206)

Icke medlem kan boka "kojan" i mån av utrymme till en avgift av 300:- per dag.

En stig kommer att snitslas till "kojan" från södra vägen till Dammshöjden. Vid "kojan" kommer oxå en info.skylt att sättas upp.

Några bilder från den 29 feb tagna av Ove Gustavsson som invigde kojan!


Foto: Ove Gustavsson


Foto: Ove Gustavsson