HOFs ÅRSMÖTE jan 2018

Vid årsmötet lämnade Gunde Persson över klubban till Aulis Syväjärvi som valdes till ny ordförande.


Gunde lämnar här över klubban till Aulis.

Efter 10 år som ordförande ville Gunde överlämna den sysslan till någon annan.
Aulis och Gunde byter därmed plats inom styrelsen. Gunde avtackades med blommor och ett presentkort.
Samtidigt som Aulis hälsades välkommen som ny ordförande.

I övrigt omvaldes övriga inom styrelsen. Däremot valdes en ny valberedning: Christina och Jonny Kvist plus
Erling Lillberg, med Jonny som sammankallande.

Som vanligt var årsmötet välbesökt, med ca 25 närvarande. Efter mötet bjöd föreningen samtliga på kaffe, the och smörgåstårta.

Därefter tog Christer Gustavsson över och visade bilder och en film från Asien. Vilket blev riktigt uppskattat.

Styrelsen 2018

Aulis Syväjärvi, Ordförande, 070-6871111
Nils Hultman, Kassör 070-626 55 08
Karin Berg, Sekreterare 0768-147047
Peter Bergh, Ledamot
Maria Flykt, Ledamot
Gunde Persson, Ledamot, 070-642 84 91
Leena Zander, Ledamot
Ann Larsson, Suppleant

Medlemsavg. 100 kr för enskild och 125 kr för familj.
Detta sättes in på Bg 427-6515

Föreningens kontaktpersoner är

Aulis Syväjärvi, Ordförande, 070-6871111

Nils Hultman: 070-626 55 08

Gunde Persson:070-642 84 91

Karin Berg: 0768-147047

Om föreningen
Hällefors Ornitologiska förening
1982 – 2012 - 30 år


November 1982. Torgel Simensen, Tomas Carlsson och Johnny Sveder

Föreningen bildades den 14 april 1982 i Klockarhagsskolan. 145 personer var närvarande vid starten. Syftet med föreningen vara att hos fågelintresserade öka förståelsen och kunskapen om fåglar i trakten. En interimsstyrelse tillsattes för att utarbeta stadgar samt undersöka de ekonomiska möjligheterna till finansiering (bidragsmöjligheter, lotterier
etc.)


November 1982. Lars Jansson, Aulis Syväjärvi, Görans Hagsten och Max Widman


November 1982. Arnold Eriksson, Ivan Andersson och Torgel Simensen.


Aktiviter

År 1982 startade med sträckräkning, nattfågellyssning, exkutioner till Kvismaren och Hammarö, månadsmöten med bildvisning.

Vissa aktiviteter har återkommit årligen t.ex. fågelräkning i Hällefors samhälle omkring 1 februari, ugglelysning i mars inom kommunen, nattfågel- nattskärrelyssning i juni.

Holkprojekt
Uggle- och småfågelholkar har tillverkats, erhållits eller köpts och satts upp i omgångar.

Fågeltorn
Vårt äldsta fågeltorn finns i östra delen av Grythytteviken. Det uppfördes 1977 genom Hällefors biologiska förening. Togs i bruk 1978, ca 1000 arter ses per år. Drygt 160 arter har under åren setts där. Tornet i Hammarn uppfördes i etapper från 1985, bland annat med hjälp amv AMS och vår förening,
Det nyaste och största tornet finns i västra delen av Grythytteviken. Genom AMS-hjälp och med ledning av Lars Jansson uppfördes tornet 1997-1998- Invigningen skedde den 6 juni 1978. Yvå Hightland-Cattlekalvar släpptes ut i området, som besöktes av drygt 200 personer den dagen.

Inventeringar
Föreningen har deltagit i Svenska Fågelatlas, 1982-1984. då den avslutades. Tomas Carlsson ”basade” i vår kommun, som helt inventerades tack vare hans engagemang. En januari-inventering av fågelarter startade 1987 och pågår fortfarande. (I genomsnitt noteras 46 arter per år).

Projekt lom
Föreningen beslutade att delta i projektet från 1996 och att inventera smålom under året. Projektet fortsätter än. Över 300 småvatten, tjärnar, större gölar och andra lämpliga vatten har under åren genomsökts. I 70 av dessa vatten har smålom setts. I genomsnitt har ca 43 par per år registrerats (med ca 32 ungar). Av dessa finns ca 19 par i Knuthöjds- och Hammarmossarna.

Fåglar
I Hällefors kommun har 239 olika arter noterats. Stor uppmärksamhet rönte den Medelhavs-stenskvätta som upptäckters i Bredsjö den 11 november 1996. Den kunde fångas in ch säkerställas som en ung hane (5:e obsen i landet). Fågels släpptes på morgonen den 12 november av Tomas Carlsson inför ca 200 fågelskådare från hela landet. Den hittades död den 14:e i samma månad.

I Grythytteviken upptäcktes en sällsynt häger, en Ägrett-häger den 21 april 1990. Den fanns kvar under endast en dag.

Ugglor.
Många uggleholka är uppsatta och kollade. En del ugglor är ringmärkta, främst pärlugglor. En historisk hökuggleinventering inträffade hösten 1983, då ca 300 observationer gjordes (flest i oktober) med häckningar våren 1984 som följd. 16 häckade par upptäcktes och 31 ungar ringmärktes.

Kindlaområdet
Föreningen har varit aktiv vid bildandet av naturreservat och har hand om projektets ekonomi. Reservatet invigdes den 18 september 1999 av landshövding Gerd Engman.

Murstensdalen
Föreningen har även deltagit i bildandet av detta reservat. Invigningen skedde den 16 september 2001 av landshövdingen inför drygt 100 åskådare.

Flaxen (vatten med flytöar efter höjning av vattenbeståndet)
1984 sattes en box med anteckningsbok i. Bästa årets var 1989, då flaxen besöktes av oss 36 gånger och 74 arter noterades. Numera görs sporadiska besök på grund av att området växer igen.

Utflykter och föredrag
Medlemmar har fått tillfälle att besöka närliggande men också mera avlägsna områden. Vårt ”mesta” område är Grythytteviken, som besökt ofta. Vi har även besökt Hammarö, Kvismaren-Oset, Tysslingen, Hätjärn (Grängesberg), Öland, Gotland, Falsterbo, Kilsviken (Vänern), Limsjön, Hornborgarsjön, fågellokaler i Västmanland-Närke.

Föredargshållare
Olika fördragshållare har gästat oss åtskilliga gånger, bland annat: 40 år med Erik Rosenberg 1987, Frövibilder – Erik ”Plur” Jansson 1989, Björn-Öjvind Swan 1990 (60 personer) Bengt Lundberg 1991, per Angelstam 1993, Göran Emerius 1995, Mats Eriksson – lomforskare 1996, Jens Bruun 1998, Ulf Risberg 2001, Staffan Ullström 2004, Torbjörn Arvidsson 2012.

Slutord
Föreningen har haft bra samarbete med Hällefors Naturskyddsförening och varit remiss i vissa naturvårdsfrågor. Vi deltar numera i ”Naturens känsla” – projekt tillsammans med andra gröna föreningar, bl.a. vid Hänglandstjärnen.

Hällefors i april 2007, Mats Trillkott
Hällefors i feb 2012, Gunde Persson