Uppsättning slag-uggleholkar

Sju slaguggle-holkar och nio knipholkar tillverkades under holkspikar-kvällen.
Här börjar vi uppsättning av dessa.