Fågellokaler

Här nedan kan du se en karta över de fågellokaler som finns runt om i Hällefors. Du hittar även Orrkojan som en röd plupp.

Texterna nedan är hämtad från Fågellokaler i Västmanland, 
utgiven 1999 av Västmanlands Ornitologiska Förening.