Oset och Kvismaren 8/5-2022

18 medlemmar följde med på fågelskådning till Oset och Kvismaren utanför Örebro.
Dagen började med att en gammal fin utfärgad havsörn kretsade lågt över våra huvuden.
När dagen var slut summerades 62 observerade fågelarter.

En härlig vårdag i vacker natur!