Stora trandansen – Hornborgasjön 1-2 april

19 medlemmar följde med till Hornborgasjön och upplevde Stora trandansen.
Det blev en upplevelserik helg med totalt 72 fågelarter observerade.