Örnspaning 10 mars

En kungsörn samt en havsörn fick vi se under vår örnspaning vid Brunnsjötorp.
Det var gott med värmande fika och trevlig samvaro då och då under spaningen.
Gröngöling samt större och mindre hackspett trummade på och flög runt i omgivningen.