Bilder/reportage

Oset och Kvismaren 8/5-2022

18 medlemmar följde med på fågelskådning till Oset och Kvismaren utanför Örebro.
Dagen började med att en gammal fin utfärgad havsörn kretsade lågt över våra huvuden.
När dagen var slut summerades 62 observerade fågelarter.

En härlig vårdag i vacker natur!

 

 

Tema Vitryggig hackspett

Jan Bengtsson från Skogsstyrelsen samt Jan Rosqvist från HT skogar berättade om vitrygg-biotoper samt hur man känner igen och inventerar denna fågel.
Ett 30-tal medlemmar kom och lyssnade den 9 november.
En mycket givande och intressant temakväll om vitryggig hackspett.
Stort tack till fika-gruppen som ordnade ett jättegott fikabord.

Hammarö Fågelstation 26/9

Föreningen gästade Hammarö fågelstation där vi fick en förnämlig guidning och visning av deras ringmärkning och fågelräkning.
15 deltagare njöt av en underbar fågelmorgon, ett drygt 30-tal fågelarter observerades,
bl. a. en fin observation av pilgrimsfalk.

Bimbi Ollberg visade och berättade om ringmärkning för en mycket intresserad skara från Hällefors Ornitologiska Förening. Här ringmärker Bimbi en kungsfågel.
Foto: Aulis Syväjärvi
Bimbi har ringmärkt en stjärtmes. Tack Bimbi för en intressant morgon!
Foto: Aulis Syväjärvi